Regisztrált klubtagként iratkozzon fel hírlevelünkre. 
5% ÁLLANDÓ hírlevél kedvezmény, minden kedvezményen felül, akciós termékekre is.

Feliratkozás
Keresés

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai:

Név: Pödör Kft.
Székhely és levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor utca 44.
Telefonszáma: +36 92 900 027
E-mail cím: info@podor.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 20-09-071282
Bejegyző bíróság megnevezése: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23112047-2-20

 

A Pödör Kft. (a továbbiakban: a Pödör) a www.podor.hu weboldalon működtetett webáruháza útján az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.) szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt.

A jelen ÁSZF, a Pödör Adatkezelési Tájékoztatója és az impresszum tájékoztatást nyújtanak a Vásárló személyes vagy céges adatainak rögzítéséről és feldolgozásáról.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Pödör nem iktatja.

 

Az Általános Szerződési Feltételek publikálásának dátuma: 2021.02.01. Az Általános Szerződési Feltételek régebbi verzióit itt találhatja.

 

1. A webáruház használati feltételei

2. Regisztráció

3. Vásárlási feltételek

 

1. A webáruház használati feltételei

 

Minden esetben figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt Pödör terméket vásárol, a Pödör szolgáltatásait igénybe veszi vagy a Pödörnél regisztrálja magát. A weboldal használatával nem jön létre szerződés a Vásárló és a Pödör között.

 

1.1 Elektronikus kommunikáció

A Vásárló elektronikus úton kommunikál a Pödörrel, amikor egy rendelést lead, e-mail-t, szöveges üzenetet vagy más jellegű üzenetet küld számítógépéről vagy mobilkészülékéről. A Pödör elektronikusan kommunikál, amikor e-mail-t vagy szöveges üzenetet küld, illetve a weboldalon elektronikus értesítést tesz közzé. A Vásárló hozzájárul, hogy semmilyen hozzájárulás, értesítés, közzététel és más módja a kommunikációnak, melyeket a Pödör elektronikusan tesz közzé, nem igényel írásbeli igazolást, kivéve, ha törvény azt előírja.

 

1.2. Javaslatok, személyre szabás

 

A Pödör kommunikációjának és a weboldal működésének részeként olyan termékeket és szolgáltatásokat ajánl a Vásárlónak, amelyek a Vásárló érdeklődését felkelthetik. A Pödör a Vásárló preferenciáit feltárhatja, és a kommunikációját ezen információ alapján személyre szabhatja.

 

1.3. Szerzői jog, adatbázisra vonatkozó jogok, védjegy-oltalom

 

A weboldal teljes tartalma (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) a Pödör vagy a Pödör szerződött partnerének tulajdona, melyet nemzetközi és magyar törvények védenek.

 

A Pödör előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A Pödör előzetes írásos hozzájárulásának nélkül tilos a weboldalon adatbányászatot végezni, robot vagy más hasonló adatgyűjtésre és -mentésre alkalmas programot alkalmazni, valamint a weboldal tartalma nem tárolható más adatbázisban.

 

A Pödörhöz tartozó grafikák, képek, logók, fejlécek, gombok és ikonok, scriptek és szolgáltatónevek, melyek a weboldalon vagy a Pödör termékein találhatóak, a Pödör védjegyei. A Pödör védjegyei semmilyen módon nem hozhatók kapcsolatba olyan termékkel vagy szolgáltatással, melyek nem a Pödörhöz tartoznak.

 

1.4. Regisztráció és bejelentkezési adatok

 

A webáruházban történő rendelés céljából a Vásárlónak regisztrálnia kell magát, vagy bejelentkezés hiányában a vásárlási folyamat keretén belül meg kell adnia személyes vagy céges adatait. A Vásárló felelősséggel tartozik a bejelentkezési adatainak, különösen a jelszavának biztonságos tárolásáért, és korlátozza más személyek hozzáférését a számítógépéhez és mobilkészülékeihez. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Vásárló megérti és elfogadja, hogy minden olyan tevékenységért felelős, mely a Vásárló bejelentkezési adatainak felhasználásával történt. A Vásárló köteles késedelem nélkül értesíteni a Pödört a bejelentkezési adatainak jogosulatlan használatáról, vagy a biztonsági követelmények bárminemű megsértéséről vagy annak kockázatáról. A Vásárló felelősséggel tartozik azért, hogy az adatait helyesen és teljeskörűen adja meg, és az azokban bekövetkezett változást jelentse. A Vásárló jogosult a weboldalon tárolt adatait bármikor megtekinteni és megváltoztatni.

 

A regisztrációról szóló részletesebb leírás a Második Részben található.

 

1.5. Sütik (cookies)

 

A számítógép merevlemeze ún. sütiket ment le a böngészőből, melyek a weboldal különböző funkcióinak működését segítik. Például: a Vásárló a vásárlás folyamán a kosarába helyezi az általa kiválasztott terméke(ke)t, ami után folytatja a vásárlást a webáruházban, és újabb tételeket ad a kosarához, így a vásárlás befejeztével a tételeket együtt tudja kifizetni és megrendelni. Amint a Vásárló elhagyja a weboldalt, az ideiglenes sütik törlésre kerülnek.

 

A sütik alapján nem lehet személyre vonatkozó felhasználói profilt felállítani, mivel a számítógép IP-címe nem kerül mentésre. A Vásárló kifejezett hozzájárulása nélkül a Pödör nem kapcsolja össze a sütik által gyűjtött adatokat a Vásárló személyes adataival.

 

Amennyiben a Vásárló nem kívánja elfogadni a sütik használatát:

 

A legtöbb böngésző sztenderd módon fogadja el a sütik használatát. A Vásárló a biztonsági beállításokban tudja az ideiglenesen tárolt sütik használatát egymástól függetlenül engedélyezni vagy tiltani. Ha a Vásárló kikapcsolja a sütik használatát, a weboldal bizonyos részeit nem vagy nem a megfelelő módon fogja tudni használni.

 

1.6. Felelősség

 

A weboldal tartalma a legnagyobb gondossággal kerül összeállításra, és a Pödör mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon szereplő információk pontosak, teljes körűek és aktuálisak legyenek, ugyanakkor azért felelősséget nem vállal. A Vásárló kizárólag a saját felelősségére használhatja a weboldalt. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Pödör nem vállal felelősséget.

 

A Pödör mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldal folyamatos elérhetőségét és rendelkezésre állását biztosítsa, ugyanakkor azért felelősséget nem vállal. A Pödör fenntartja a jogot, hogy karbantartás miatt a weboldal elérhetőségét átmenetileg korlátozza vagy megszüntesse. A Pödör mindent megtesz annak érdekében, hogy az átmeneti korlátozásoknak vagy szüneteltetéseknek a gyakoriságát és hosszát csökkentse.

 

A Pödör korlátlan felelősséggel tartozik minden olyan károkozásért, mely a Pödör, a Pödör törvényes képviselőjének vagy a Pödör által igénybe vett teljesítési segéd szándékosságán vagy súlyos gondatlanságán alapul.

 

Ebben az esetben a Pödör csak az előre látható, a szerződéstípusra jellemző károkért felel. A Pödör nem felel a fent leírt kötelezettségszegéseken túl más kötelezettségek megszegéséért.

 

Jelen bekezdésben szabályozottak nem érintik a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény rendelkezéseit.

 

A Pödör felelősségének kizárása vagy korlátozása kiterjed a Pödör munkavállalóinak, képviselőinek és teljesítési segédjeinek személyes felelősségére is.

 

A Pödör által eladott termékek szavatossága a Harmadik Részben (Vásárlási feltételek, azon belül Szavatosság) foglalt szavatossági előírásokat követi.

 

1.7. A termékek vagy a használati feltételek módosítása

 

A Vásárló elfogadja az ÁSZF-nek, a Szerződési Feltételeknek és a Felhasználási Feltételeknek a megrendelés időpontjában hatályos rendelkezéseit. A Pödör jogosult az ÁSZF-et, a Vásárlási Feltételeket, a Felhasználási Feltételeket vagy egyéb szabályzatokat bármikor részben vagy egészben egyoldalúan módosítani az alábbi okokból: törvénynek vagy egyéb jogszabálynak való megfelelés; technikai fejlesztések. A Pödör a weboldalon tájékoztatást tesz közzé a módosításról, és a Vásárló rendelkezésére bocsátja az adott dokumentum módosítás előtti változatát. A Vásárló bármikor törölheti a regisztrációját, amennyiben nem kívánja elfogadni a módosítást.

 

1.8. Elérhetőségek

 

Ezt a weboldalt a Pödör Kft. üzemelteti. A Pödör elérhetőségeit az Impresszum tartalmazza.

 

 

2. Regisztráció

 

2.1. A regisztráció fajtái

 

A Pödör weboldalán a Vásárló regisztrálhatja magát mint klubtag, céges vásárló vagy Local Online Partner (gasztro és viszonteladó partnerek).

Az online formanyomtatvány hiánytalanul történő kitöltése után a Vásárló klubtaggá válik. Amennyiben a Vásárló Local Online Partnerként vagy céges vásárlóként kíván regisztrálni, a Pödör jogosult a regisztrációt ellenőrizni és jóváhagyni.

 

2.2. A regisztráció előnyei

 

A regisztrált vásárlók elsőként kapnak értesítést az új termékekről és az akciókról.

 

A klubtagok és a céges vásárlók további kedvezményeket kapnak a webáruházban történő vásárlásukkor. A kedvezmény mértékét az aktuális táblázatok és a meghirdetett akciók tartalmazzák.

 

A Local Online Partner program keretében a partner jutalékot kap bizonyos szállítások után, melyeket a partner által meghívott aktív klubtagok és céges vásárlók a partner kódjával végeztek. Aktív klubtagnak és céges vásárlónak minősül az, aki 12 (tizenkét) hónapon belül két megrendelést ad le. A jutalék mértékét és a figyelembe vehető megrendeléseket az aktuális táblázatok határozzák meg.

A klubtagoknak és a céges vásárlóknak lehetőségük van a Local Online Partnerüket megváltoztatni. A változtatás után leadott rendelések után kizárólag az új Local Online Partner kap jutalékot.

Az egyik Local Online Partner abban az esetben is megkapja a klubtagok és céges vásárlók által történő megrendelések után járó jutalékot, ha a megrendeléshez egy másik Local Online Partner kódját használták fel, de a szállítási cím továbbra is az egyik Local Online Partner címe. A jutalék mértékét és a figyelembe vehető megrendeléseket az aktuális táblázatok határozzák meg.


A Pödör jogosult az akciók mértékét, az akciós termékeket, valamint a Local Online Partner program keretében járó jutalékokat és a program feltételeit bármikor módosítani. A módosításokról a weboldalán tájékoztatja a Vásárlókat.

 

A Pödör a regisztrált vásárlók számára kedvezményt biztosít a szállítási díjból (lásd 3.7. Szállítási díj).

 

A weboldal bizonyos tartalmai kizárólag a regisztrált vásárlók számára elérhetőek.

 

2.3. Adatkezelés

 

A Vásárló bármikor módosíthatja, kiegészítheti vagy törölheti a Pödörnél tárolt adatait. Kérjük, figyelmesen olvassa át az Adatkezelési Tájékoztatót.

 

 

3. Vásárlási feltételek

 

3.1. Alkalmazási terület

 

Az itt található vásárlási feltételek a Pödör termékeinek eladását szabályozzák. Kérjük, figyelmesen olvassa át ezeket a feltételeket, mielőtt a weboldalon rendelést ad le. A Vásárló a megrendeléssel egyúttal tudomásul veszi és elfogadja a vásárlási feltételeket.

A vásárlási feltételektől való eltérés csak abban az esetben érvényes, ha a Pödör azt írásban igazolja.

 

3.2. Szerződéskötés

 

A megrendelés Pödörhöz történő megérkezése a Vásárló részéről ajánlatnak minősül és ajánlati kötöttséget hoz létre.

A weboldalon leadott megrendelés Pödörhöz történő megérkezéséről a Pödör e-mailben visszaigazolást küld a Vásárló részére, mely tartalmazza a megrendelés részleteit. A megrendelés megérkezésének visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását és az adásvételi szerződés létrejöttét. Adásvételi szerződés csak akkor jön létre, amikor a Pödör a megrendelés kiszállításáról megerősítő e-mailt küld a Vásárló részére.

 

A szerződéskötés feltétele, hogy a Vásárló által rendelt termékek rendelkezésre állnak, és/vagy időben beszerezhetőek. Amennyiben a kiválasztott tétel nincs készleten, vagy nincs elegendő tétel készleten a megrendelt mennyiség teljesítéséhez, a rendelés nem kerül visszaigazolásra, és a Pödör megfelelően tájékoztatja a Vásárlót.

 

A webáruházban történő vásárlásról a Pödör a Vásárló részére PDF formátumban elektronikus számlát állít ki.

 

3.3. Elállási jog

 

A Vásárlónak joga van ahhoz, hogy a Pödörrel kötött szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elálljon.

Az elállási határidő

 • attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
 • több termék adásvétele esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;
 • több tételből vagy darabból álló termék adásvétele esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

 

A Vásárló elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával vagy – választása szerint – a weboldalon található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja, melyet köteles eljuttatni a Pödör alábbi elérhetőségeinek egyikére:

 

Székhely és levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor utca 44.
E-mail cím: info@podor.hu

 

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Az elállás joghatásai:

Ha Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon a Pödör visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Pödör által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Pödör, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A Pödör jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

A Vásárló köteles a Pödör számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

 

A Vásárló felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Kivételek az elállási jog alól

 

A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

3.4. Kellékszavatosság, termékszavatosság

 

3.4.1. Kellékszavatosság

 

A Vásárló a Pödör hibás teljesítése esetén a Pödörrel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • A Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Pödör számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Pödör költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.
 • A Vásárló – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Pödör adott okot.

 

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Pödör nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

3.4.2. Termékszavatosság

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által leadott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vásárló e jogosultságát elveszti.

A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A Vásárló termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3.5. Árak

 

A Pödör webáruházában feltüntetett árak magyar forintban értendők, és magukba foglalják az általános forgalmi adót.

A termékek árát illetően a Pödör webáruházában a megrendelés időpontjában feltüntetett árat kell irányadónak tekinteni. Ha egy termék ára hibásan került feltüntetésre a webáruházban, és a valós ár magasabb annál, a Pödör a megrendelés visszaigazolásában felajánlja a valós áron történő vásárlás lehetőségét, amelynek ismeretében a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy bárminemű hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. Ha a valós ár alacsonyabb a webáruházban feltüntetett árhoz képest, a Pödör az alacsonyabb árat alkalmazza, és azon az áron szállítja ki a terméket.

 

A Pödör jogosult az árak helyesbítésére.

 

3.6. Fizetés, tulajdonjog fenntartása, vám

 

A Vásárló a vételárat online bankkártyával vagy utánvéttel egyenlíti ki. A rendelési folyamat során a Vásárló az egyéb fizetési lehetőségekről tájékoztatást kap. Amennyiben a Pödör kedvezménykuponokat bocsát a Vásárló rendelkezésére, úgy a Vásárló jogosult – a kedvezménykuponok érvényességi határidején belül – vásárlásainál egy vagy több kedvezménykupont érvényesíteni. A kedvezménykuponok értékének kifizetését a Vásárló nem kérheti.

 

Minden termék a Pödör tulajdonát képezi addig, ameddig a vételár teljes mértékben kifizetésre nem kerül.

 

A vámszabályok országonként eltérőek, ezért javasoljuk, hogy további információért a Vásárló keresse fel a helyi vámhatóságot. Ha a Vásárló az EU-n kívüli területre kéri a szállítást, számolnia kell behozatali vámfizetéssel, melynek teljes költsége a Vásárlót terheli.

 

3.7. Szállítás, szállítási díjak

 

Amennyiben másként nem egyeznek meg a felek, úgy a szállítás a Vásárló által megadott szállításra címre történik. A szállítás a rendelés pillanatában érvényes szállítási feltételeknek megfelelően történik. A Vásárló figyelembe veszi azon tényt, hogy a Pödör termékei nem tömegcikkek, ezért a szállítási határidő nem mindig tartható. Ilyen esetben a Pödör részletekben tudja szállítani a rendelést.

 

A csomagküldő szolgálat általában két vagy három alkalommal kíséreli meg a kiszállítást. Amennyiben a Vásárló nem veszi át a csomagot, az visszakerül a Pödörhöz. Ebben az esetben a Pödör automatikusan még egyszer átadja kiszállításra a csomagot a csomagküldő szolgálatnak, aminek díja teljes mértékben a Vásárló terheli.

 

Megbeszélés alapján lehetőség van a csomag személyes átvételére is a Pödör raktárában.

 

Szállítási díjak

 

A nem regisztrált Vásárlók részére egy meghatározott rendelési értékhatár felett díjmentesen kerülnek kiszállításra a termékek. A regisztrált klubtagok, a céges vásárlók és a Local Online Partnerek számára ez az értékhatár alacsonyabb. Amennyiben technikai okokból a csomag részletekben kerül kiszállításra, a szállítási díjat természetesen csak egyszer számoljuk fel.

 

Az érvényes szállítási díjakról további információ itt érhető el.

 

Kifogás, törés, téves szállítás, hiányos mennyiség

 

Kérjük a Vásárlót, hogy átvételkor ellenőrizze a csomagot. Bárminemű kifogást vagy kárt jelezzen a szállítónak, valamint a Pödörnek az alábbi e-mail címen: info@podor.hu

 

3.8. Adatvédelem

 

A rendelések feldolgozása érdekében nélkülözhetetlen, hogy a Pödör a Vásárlók személyes vagy céges adatait bekérje, feldolgozza és használja. A Pödör törekszik arra, hogy a Vásárlóktól bekért adatok körét és azok továbbadását a szolgáltató partnereinek (például a logisztikai partnereknek és a pénzforgalmat bonyolító hitelintézetnek) a legkisebb szintre csökkentse.

 

A személyes adatok bekérésének, feldolgozásának és felhasználásának formájáról, köréről, helyéről és céljáról a Pödör az Adatkezelési szabályzatban nyújt további tájékoztatást. Ezen felül az Adatkezelési Tájékoztató tájékoztatást nyújt a Pödör weboldalához kapcsolódó technikai információkról, a használt plug-inekről, az adatvédelemről és a hirdetésekről.

 

Hozzájárulás

 

A Vásárló a rendelés leadásával, illetve az általa elindított regisztrációs folyamat lezárásával kifejezetten hozzájárul a személyes vagy céges adatainak bekéréséhez, feldolgozásához és felhasználásához úgy, ahogyan az megtalálható a Felhasználási Feltételekben és az Adatkezelési Tájékoztatóban.

 

Tájékoztatók

 

A Vásárló jogosult a személyes adatairól bármikor és díjmentesen tájékoztatást kérni, azok javítását, korlátozását és törlését kezdeményezni. Kérjük, ez ügyben az info@podor.hu e-mail címre írjon.

 

A Vásárló által kezdeményezett törlést a Pödör megtagadja, ha azt a Vásárló a törvényben előírt megőrzési határidő előtt kéri. Ebben az esetben a Pödör a Vásárló személyes adatait a törvényben előírt határidő elteltéig korlátozza.

 

3.9. Alkalmazandó jog, joghatóság és illetékes bíróság

 

A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére Magyarország jogszabályai az irányadók, kivéve, ha az ÁSZF-ből egyértelműen más nem következik.

A szerződést illetően kizárólag a magyar jog az irányadó, ezennel kizárva az ENSZ Nemzetközi Áruforgalmi Szerződésekről Szóló Egyezményének bármiféle alkalmazását.

 

A szerződés értelmezéséből, illetve végrehajtásából eredő minden vita megoldása és eldöntése a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságába tartozik.

 

3.10. Panaszkezelés, jogérvényesítés, vitarendezés

 

3.10.1. Panaszkezelés

 

A Vásárló a Pödörnek, illetve a Pödör érdekében vagy javára eljáró személynek a termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Pödörrel az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

Pödör Kft.

Székhely és levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor utca 44.
Telefonszáma: +36 92 900 027

E-mail cím: info@podor.hu

 

A Vásárló szóbeli panaszát a Pödör azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Pödör a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát, valamint a panaszra adott érdemi válaszát a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi a Vásárlónak.

A Vásárló írásbeli panaszát a Pödör a beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.

 

3.10.2. Békéltető testület

 

A Vásárló a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a vitás ügy rendezését a Pödörrel közvetlenül megkísérelje.

Békeltető testületi eljárás – illetékességi októl függően – az alábbi békéltető testületeknél kezdeményezhető:

 

 • A Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhat.
 • A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége a következő:

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Telefon: +36 92 550 513

 

A békéltető testületek elérhetőségéről és a békéltető testületi eljárásról további részletes információk a www.bekeltetes.hu oldalon érhetők el.

 

3.10.3. EU-Bizottság online vitarendezési platform

 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozta az online vitarendezési platformot.

Az online vitarendezési platform célja, hogy elősegítse az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) letelepedett kereskedők közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését.

A Vásárló az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti online vásárlással kapcsolatos panaszának rendezését. Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/odr oldalon érhető el.

 

További jogérvényesítési lehetőségek

A Vásárló panaszával fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat, illetve a jogvita rendezése érdekében bírósági eljárást kezdeményezhet.

 

A fogyasztóvédelmi hatóság feladatait elsőfokon a megyei kormányhivatalok (fővárosi kormányhivatal) járási (fővárosi kerületi) hivatalai látják el. A járási hivatalok elérhetősége megtalálható a http://jarasinfo.gov.hu/ oldalon.

 

 

Betekintés az adásvételi szerződésbe

 

A Vásárló a Használati és a Vásárlási Feltételeket bármikor megtekintheti és kinyomtathatja a weboldalról.

 

Tiszta íz kézzel készítve

Készítés és minőség

Mi teszi a Pödör termékeket különlegessé?

Tovább
Pödör Black Table

Exkluzív vacsorák és további események

Tovább
Egészség

Tippek és tanácsok
szakértőinktől

Tovább

PÖDÖR KLUBTAGSÁGI ELŐNYÖK

A Pödör márka több mint 300 terméke közül válogathat és rendelhet egyedi igényei szerint.

 • 5% kedvezmény minden online vásárlás során
 • 5% kedvezmény a megjelölt forgalmazó partnereknél
 • akár 30%-os akciók csak klubtagok részére
 • ingyenes termékminták online vásárláskor (5 ml)
 • kedvezőbb szállítási díjak
 • munkanap 14.00 óráig beérkezett webshop rendelését 
  másik munkanap kiszállítjuk
 • PICKUP Service info-gold.png
Ingyenes regisztráció

Ön is a gasztronómia és az egészséges, jó ételek szerelmese?

Akkor bizonyára tisztában van azzal, hogy a tökéletes ízek legalapvetőbb feltétele a friss, minőségi alapanyagok felhasználása, a szaktudás, a szenvedély, a tapasztalat és az őszinteség. A 100%-ban Ausztriában előállított Pödör-olajakkal kapcsolatban nem ismerünk kompromisszumot a fentiek tekintetében. Felelősen, puritánul és őszintén végezzük munkánkat. Alapanyagainkat kizárólag a termelő országokból vásároljuk.
A Pödör termékei azért különlegesek, mert kizárólag a lehető legnagyobb alapossággal tisztított, 100%-ban természetes, csúcsminőségű alapanyagokból készülnek, a legtapasztaltabb présmesterek időigényes, fáradtságos kétkezi munkájával és szakértelmével. Termékeinkhez egész éven át frissen sajtolva juthat hozzá, és csak a legszigorúbb minőség-ellenőrzést követően kerülnek palackozásra.
Ingyenes termékminta
Már az első webshopos vásárlás alkalmával

0